Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2014

doris166
Trzymaj dystans, maleńka. Cokolwiek się zdarzy nie pozwól, by Cię złamało. Możesz się bać, masz prawo, ale nie pozwól sobie upaść. 
— nigdy
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viapengin pengin
doris166

Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego

— Tadeusz Różewicz "Kartoteka"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viapengin pengin
Wygodniej nie wiedzieć jak naprawdę jest.
Myslovitz
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapengin pengin
doris166
Kiedy będzie dobrze? Nigdy? Oj...
— .
Reposted fromsection section viapengin pengin
doris166
7689 1297
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viapengin pengin
doris166
4423 26a6
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viapengin pengin
Czego najbardziej się boisz?
Przeciętności lękam się w chuj
— Krzysztof Zalewski - Jaśniej
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viapengin pengin
0137 2841 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapengin pengin
doris166
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie.
— Bikini / Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromkyte kyte viapengin pengin
doris166
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
doris166
0153 e24e
Reposted fromstopme stopme viapengin pengin
doris166
Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka.
— Stefan Kisielewski
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viakostuchna kostuchna
doris166
2500 522d 500
doris166
Więcej go nie zobaczę, a nawet jeśli kiedyś gdzieś go napotkam, będzie obcy.
— Amen
doris166
  Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viakostuchna kostuchna

June 29 2014

😍
Reposted fromweheartit weheartit vialajla lajla
4069 bbb7 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialajla lajla
doris166
1203 09c7
Reposted fromcalifornia-love california-love vialajla lajla
doris166
7805 d899
Reposted fromplikmuzyczny plikmuzyczny vialajla lajla
.
Reposted fromweheartit weheartit vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl